ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/07/1970

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970; צו בדבר החלת תקנות לפי חוק הנכים או משפחות החיילים; תיקון תקנות פיצויים לעובדים (סכומי פיצויים) (לפי חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, התשי"ב-1952; תקנות בדבר תגמולים לנפגע מובטל בעת טיפול רפואי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים