ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/07/1970

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'3), התש"ל-1970; סקירת חברי משלחת ישראל למושב ארגון העבודה הבינלאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים