ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/07/1970

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל - 1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים