ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/07/1970

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 3), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים