ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/06/1970

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970; חוק שירות המדינה (גמלאות), (תיקון מס' 10), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים