ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/06/1970

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל - 1970; חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959 - חוזים מיוחדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים