ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/06/1970

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת-חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים