ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/06/1970

המשך הדיון בצווים בדבר הגדלת שיעורי קצבת זיקנה והגדלת שיעורי גמלת שאירים; חוק התגמולים לנפגעי איבה, התש"ל-1970; תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (תיקון), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים