ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/06/1970

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 תקנות בדבר מתן הכשרה מקצועית ודמי מחייה לאלמנות וליתומים; תשלום תוספת מיוחדת לבעלי שכר נמוך בשנת 1970\71

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים