ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/05/1970

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 - תקנות בדבר מתן הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות וליתומים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים