ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/04/1970

מסקנות ועדת העבודה בעניין מעמדם ומצבם של נכי תאונות העבודה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים