ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/03/1970

שמיעת נציגי התאחדות בעלי המלאכה; שמיעת נציגי תנועת המושבים על החוק לביטוח לאומי (תיקון מס' 3), התש"ל - 1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים