ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/03/1970

הבטחת תעסוקה לעולים בגיל מתקדם (הצעה לסדר היום של חבר הכנסת י. קורן שהועברה לוועדת העבודה); חוק הגנת השכר (תיקון מס' 7), התשכ"ט - 1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים