ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/02/1970

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 7), התשכ"ט-1969; חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 תקנות בדבר חוזה מיוחד להעסקת עובד במשרד מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים