ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/01/1970

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 7), התשכ"ט-1969; סקירת שר העבודה על פעולות משרדו (תשובות לשאלות חברי הוועדה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים