ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/01/1970

מעמדם של נכי תאונות העבודה - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת זר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים