ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/12/1969

המשך מתן התשובות ע"י מר כוכבי על בעייה התעסוקה של עובדים מהשטחים בישראל; סקירה המנהל הכללי של משרד העבודה על פעולות המשרד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים