ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/12/1969

סקירה על פעולות מע"צ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים