ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/12/1969

שמיעת אינפורמציה מפי נציגי משרד העבודה על העסקת תושבי השטחים בישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים