ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/11/1969

אינפורמציה על המצב בבית שאן מפי חבר הכנסת לוי; בחירת יושב-ראש ועדת העבודה; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים