ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/08/1973

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 5), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים