ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/07/1973

חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 5), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים