ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/05/1973

מעמדם של המרפאים בעיסוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים