ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/03/1973

חוק לתיקון פקודת בריאות העם; טיפול נמרץ בילודים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים