ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/02/1973

חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 5), התשל"ג - 1973 (דיון ראשון); מסקנות ועדת השירותים הציבוריים בנושא: "מקרי אלימות בעובדות סוציאליות ואיום בשביתה של העובדים הסוציאליים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים