ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/10/1972

ועדות ערר של משרד הסעד, המשך הדיון; סיכום בנושא החולים הנמצאים בטיפול בכלייה המלאכותית; שביתת רופאי הקופת חולים; תיקון טעות בחוק לטיפול בחולי נפש (תיקון), התשל"ב- 1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים