ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/07/1972

מסקנות הוועדה בנושא: "סעד רפואי ממשלתי לריפוי הכרחי בחוץ לארץ"-הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת ז. המר; מסקנות ועדת השירותים הציבוריים בנושא: "שחרור יולדות מבית חולים יומיים לאחר הלידה"-הצעה לסדר היום של חבר הכנסת אברמוביץ; מסקנות ועדת סגל לעניין מימון תורנויות לילה של רופאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים