ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/06/1972

הופעת נציגות איגוד העובדים הסוציאליים והשמעת השגות מקצועיות; סיכון חיי אדם כתוצאה מהשבתת הכליות המלאכותיות ב"אסף הרופא" - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ע. פיינרמן; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים