ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/05/1972

הוצאת ילדים מן הארץ ללימודים בישיבות באירופה ובארצות- הברית- הצעה לסדר היום של חבר הכנסת גדעון האוזנר; סיכון חיי אדם כתוצאה מהשבתת מחלקת הכליות המלאכותיות ב"אסף הרופא -הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ע. פיינרמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים