ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/02/1972

המצב המדאיג בבית - החולים "ביקור-חולים"-בעקבות פניית גורמים של בית-חולים לוועדת השירותים הציבוריים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים