ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/12/1971

חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה (מס' 3), התשל"ב - 1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים