ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/12/1971

מצב הצפיפות המדאיג בבתי חולים ליולדות -הצעה לסדר היום של חבר הכנסת אברהם ורדיגר; קביעת נציגי הוועדה בוועדה המשותפת כספים-שירותים לעניין סיווג נכות לצרכי פטור; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים