ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/12/1971

חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה (מס' 3), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים