ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/08/1971

חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 4), התשל"ב-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים