ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/07/1971

חוק לתיקון חוקי הסעד (פקידי סעד ראשיים), התשל"א-1970; ליקויי התזונה והטיפול בהם-הצעה לסדר-היום של חברת הכנסת מ. גז

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים