ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/05/1971

מסקנות הוועדה בעניין טיבם של מוצרי מזון ואיכותם (סיכום הדיון); צווים בדבר אגרות רישיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים