ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/05/1971

מסקנות הוועדה בעניין טיבם ואיכותם של מוצרי מזון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים