ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/05/1971

מסקנות הוועדה בעניין טיבם ואיכותם של מוצרי מזון, (ישיבה פתוחה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים