ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/12/1970

המשך הדיון בהצעת החוק הפרטית של ח"כ ש. ארליך "חוק בתי מרקחת (הסדרת תורנויות), התש"ל-1970". שהועברה לוועדה במליאת הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים