ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/12/1970

"סכנה לבריאות הציבור והונאתו מטיב ואיכות ירודים של מוצרי מזון"- הצעה לסדר היום של חברת הכנסת שושנה ארבלי אלמוזלינו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים