ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/12/1970

סכנה לבריאות הציבור והונאתו מטיב ואיכות ירודים של מוצרי מזון "-הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים