ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/07/1970

חוק בתי מרקחת (הסדרת תורנויות), התש"ל-1970-הצעת חוק של חבר הכנסת ארליך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים