ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/05/1970

אישור מסקנות הוועדה בעניין בעיית הסמים המשכרים והטיפול בה; חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 4), התשכ"ט - 1969; סדר עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים