ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/04/1970

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 3), התש"ל-1970, חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 4), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים