ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/01/1970

ההרכב הוועדה המשותפת לעניין חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשכ"ט-1969; החזקת גופות נפטרים בבית החולים "הדסה"- הצעה -לסדר היום של חבר-הכנסת גרוס; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים