ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/12/1969

בחירת נציגי הוועדה לוועדה המשותפת לעניין חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשכ"ט-1969; סדר עבודת הוועדה; סקירת סגן המנהל הכללי של משרד הסעד על פעולות משרדו - המשך לסקירת המנהל הכללי; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים