ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/12/1969

סקירת המנהל הכללי של משרד הסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים