ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/12/1969

בחירת יושב-ראש הוועדה; מועד ישיבות הוועדה; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים