ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/01/1974

סקירה של נציג בנק ישראל על המצב במשק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים