ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/12/1973

סכויי היצוא הישראלי נוכח הרחבת השוק המשותף וכניסת בריטניה לשוק; צו בדבר איסור יצור דטרגנטים; צו בדבר חוק המכר (דירות) מפרט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים